Biz insanlar, doğanın bir parçasıyız ve ondan ayrı tanımlanarak konumlanamayız. Doğanın enerji sistemindeki akış ve dönüşümü esas alan Feng Shui prensipleri ile
hayatımızı paralelliğe getirdiğimizde, çevremizdeki değişim dönüşümü yakalayıp, bizi ve etrafımızda bulunan her şeyi saran bu enerji sistemine uyumlanabiliriz.
Evrendeki her şeyin bir enerjisi olduğu gibi, yaşadığımız mekanların da enerjisi (Chi) var. Bu enerjilerin de yaşantılarımız üzerinde çeşitli etkileri var. Evrensel enerji ile mekansal enerjiyi birbirine bağlayan bir köprü olan Feng Shui ile evrende var olan enerjiyi, içlerinde yaşam sürdürdüğümüz evlerimize işyerlerimize faydalı bir şekilde aktarabiliriz.


Feng Shui Analizi Nasıl Yapılır?
1. Analizi yapılacak mekanın ölçülendirilip planının çıkarılması
2. Mekanın Luo Pan pusulası ile yerinde ölçümü
3. Mekan sahibi ile yerinde yapılacak olan görüşme ve ön veri alınması (bina yapım yılı, mekan sahibinin ve yaşayanların doğum tarihleri)
4. Tüm bu verilerin birleştirilerek “Uçan Yıldızlar Teorimi”ne göre mekanın enerji dağılımının analizi ve değerlendirilmesi (negatif ve pozitif enerji alanlarının nereler
olduğu, hangi elementleri taşıdığı)
5. İçinde bulunulan yıla göre Feng Shui değerlendirilmesinin yapılması
6. Mekanda yaşayanların doğum tarihlerine göre yapılacak bazı kişi & mekan analizlerinin yapılması (O ev ya da işyerinin kişilerle uyumu, hangi odayı ya da alanı kişinin sevebileceği, nerede rahat uyuyabileceği, vb.)
7. Mekana özgü bu enerji dağılımlarının ve bunlarla ilgili yapılacakların anlatıldığı raporun hazırlanması (pozitif alanların etkisini artırmak, negatif alanları korumak
adına kullanılması gereken renkler, objeler ve eşya yerleşimlerinin anlatımı)
8. Mekan sahibi ile bu raporun anlatıldığı, bazen yerine göre fikirler oluşturulan ikinci bir görüşmenin yapılması
** Ücretlendirme; mekanın konut, ofis, işyeri olmasına göre değişkenlik gösterir. Yaklaşım bir m2 birim fiyatı üzerinden hesaplanır. Mekan ziyareti ile netleştirilir

Gonca Turgay (Y.Mimar)

20 senedir profesyonel olarak sürdürdüğüm mimarlık mesleğim ve 10 senedir devam eden yoga eğitmenliğimin ardından yolum, kadim bir Çin öğretisi olan “Feng Shui” ile kesişti ve uzmanlık eğitimimi aldım. Mimarlık ve Yoga üzerinde çalışıyor olmam bana, Feng Shui Prensiplerini daha derin değerlendirme imkanı tanıdı. Mimarlıkta mekanlar, hacim oluşturmak ya da mevcut olanı ele alıp yeniden düzenlemek üzerimde çalışırken; yoga tarafında beden, ruh ve beden ilişkisi, insan anatomisi ve strüktürü, bedendeki enerji akışları (Chi) ve hatta elementler konusunda çalışıyordum. Feng Shui ise “mekanların enerjileri, elementleri, elementler arasındaki ilişkiler ile bu enerjileri nasıl düzenleyebileceğimiz” i anlatıyordu.

Feng Shui ile beraber artık mekanlara salt düzenlenebilir hacimler olarak değil aynı zamanda enerji alanları ve element ilişkileri çerçevesinde bakmaya başladım. Analizini yaptığım her mekanda gördüğüm neden-sonuç ilişkileri, beni her vakada daha çok heyecanlandıran bir durum oluşturdu. Her düzenlemenin, her mekan analizinin bireylere mutluluk, sağlık, bereket getirmesi; hastalık, şanssızlık, kazalardan ve belalardan korunmasına yardımcı olabilmesi adına çalışmalarıma devam etmekteyim.

Terapistler