--English Below--

The workshop is open to foreign participants and will be held in two languages.


Doğa; bizlere, bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığımıza yönelmek ve mevsimsel geçişlerin enerjisinden faydalanmak için ihtiyaç duyduğumuz fırsatları sunuyor. Yaz, güneşin iyileştirici ve yenileyici etkisinden faydalanmak için eşsiz bir zaman sunarken artan gün ışığı ile bizi yılın kalan kısmına hazırlanmak ve hedefleri netleştirmek için farkındalığa ve odaklanmaya davet eder.

Kundalini Yoga; fiziksel güç, duygusal denge, zihinsel netlik ve ruhsal farkındalık için çok güçlü bir sistem olup bireye hızlı bir değişim gücü verir. Amacı her bireyin potansiyelini tam olarak uyandırmak ve sınırsız Benlik hakkında farkındalık sağlamaktır. Kişinin yaşam enerjisini yükselterek gerçek gücüne ulaşmasını sağlar, değişim için cesaretlendirir.

Bu çalışmada etkili bir Kundalini Nefes Çalışması, Kriyası ve Meditasyonu ile:
- Olumsuz Zihin Kalıplarından Arınma
- Enerji Kanallarını (çakra) Temizleme
- Duygusal Denge Sağlama
- Enerji Frekansını Yükseltme
- Manyetik Alanı Güçlendirme
- Yeni Hedefler Belirleme

Sen de, yılın ikinci yarısına açılan bu kapıda güneşin enerjisi ile hayatında neyi beslemek, geliştirmek istediğine odaklanmak ve hayatına yeni niyet tohumları serperek Kundalini Yoga ile kişisel dönüşümünü destekleyebilirsin.


Kimler Katılabilir?
Her seviyeye uyarlanabilecek fiziksel hareketler (kriya), nefes egzersizleri (pranayama), ses titreşimi şifası (mantra) ve meditasyon çalışmasından oluşmaktadır. Beden, zihin, ruh sağlığına önem veren herkes katılabilir.

Tarih ve Saat: 22 Haziran 2019 Cumartesi / 13:00-15:30

Ücret: 70 TL + KDV (Nefess Yoga Üyelerine ve Mezunlarına* 60 TL + KDV)

*Nefess Yoga 200 Saatlik Uzmanlaşma Programı öğrenci ve mezunları

Uzman: Asude Didem Durak

Atölyeye kaydınızı kesinleştirmek için 19 Haziran tarihine kadar atölye ücretini ödemeniz yeterlidir.

Rezervasyon için 0216 550 03 00 nolu numaradan bizi arayabilir ya da aşağıdaki kayıt formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Asude Hakkında

2008 yılından beri hayatında olan yoga öğretisinin birçok farklını dalını Türkiye, İngiltere, İsviçre ve Hindistan’da deneyimleme fırsatı buldum. Yolculuğuma 2018 yılında Kundalini Yoga ile devam etme kararı alarak Kundalini Yoga kadim bilgesini dünyaya yaymış olan Yogi Bhajan ile uzun yıllar çalışmış Gurmukh Kaur Khalsa'dan 220 saatlik “Kundalini Yoga Eğitmenlik” sertifika programını tamamladım.

Bu harika yolculuğa başlamadan önce İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji Bölümlerini bitirdim. 2005 senesinde İngiltere’de, University of Birmingham’da Pazarlama Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptım. Türkiye’ye döndüğümde başlayan kurumsal hayatım uzun seneler devam etti ve birçok başarılara imza atmama vesile oldu. Okul hayatında başlayan “eğitim” sevdam kurumsal hayatta da karşıma çıktı ve tüm profesyonel yaşamım boyunca eğitmenlik yaptım ve Eğitim Geliştirme ve Akademi Yöneticisi olarak çalıştım.

Kundalini Yoga’nın bende yarattığı dönüşüm ile hayatımın en radikal kararını alarak profesyonel iş hayatımı sonlandırıp bu alanda eğitmen olmak üzere Hindistan’a gittim. Türkiye’de Kundalini Yoga ve Meditasyon’unun öncülerinden olan Özlem Ataman Tara Kaur ile uzun seneler bu alanda kendimi geliştirme fırsatı yakaladım. Rishikesh, Hindistan'da ise Kundalini Yoga’nın en kıymetli eğitmenlerinden olan Gurmukh Kaur Khalsa'nın öğrencisi olarak zamanla ölçülemeyecek kadar derin bir yaşanmışlığı deneyimledim. 2018 yılında, bu farkındalık seviyesinin verdiği dönüşümü başkalarının da yaşayabilmesi için düzenli dersler vermeye başladım. Kendime, öğrenmenin ve eğitim vermenin son bulmadığı bir yaşam kurguladım.

Kundalini Yoga and Summer Solstice with Asude Durak

The workshop is open to foreign participants and it will be held in two languages.

The nature bestows upon us opportunities to pay attention to our bodily, mental and spiritual health, and benefit from the energy of seasonal transitions. The summer is a unique time to benefit from the healing and renewing power of the sun; while the increasing sunlight prepares us for the rest of the year and invites us to focus and raise awareness to clarify our objectives.

Kundalini Yoga is a very powerful system for physical strength, emotional balance, mental clarity and spiritual awareness, and bestows upon the individual a rapid transformation power. Its objective is to fully awaken the potential of each individual and raise awareness on the boundless Self. It raises the life energy of the person, and enhances her to reach her real power, while encouraging her to change.

With an efficient kundalini breath work, kriya and meditation, this course will provide: -

Purification from negative mental patterns
Cleansing energy channels (chakras)
Emotional Balance
Increasing the energy frequency
Strengthening the magnetic field
Setting new goals

You can also support your personal transformation with Kundalini Yoga by planting seeds of new intentions and focusing on what you would like to nourish and develop in the gate opening to the second half of the year.

Who can join?

The workshop is composed of physical movements (kriya) that can be adapted to all levels, breath exercises (pranayama), voice vibration healing (mantra) and meditation. It is open to everyone who cares about her/his bodily, mental, spiritual health.

Date and hour: 22 June 2019, Saturday/ 13:00-15:30

Fee: 70 TL + VAT (60 TL + VAT for Nefess Yoga Students and Alumni* )

*Students and alumni of Nefess Yoga 200 Hours of Specialization Program

Instructor: Asude Didem Durak

Please kindly pay the fee by the 19th of June to confirm your registration to the workshop.

You can either call us on 0216 550 03 00 or fill in the below document to reserve your place.

About Asude

I have had the chance to experience various branches of the yoga discipline that has been in my life since 2008 in Turkey, Britain, Switzerland and India. Having decided to continue my path with kundalini yoga in 2018, I completed a Kundalini Yoga Teacher’s Training Program (220 hours) with Gurmukh Kaur, a long-time student of Yogi Bhajan who has spread the ancient wisdom of kundalini yoga to the entire world.

Before getting into this amazing journey, I studied in İstanbul Bilgi University International Relations and Psychology Departments. I finished my master’s degree in 2005 in the University of Birmingham, Department of Marketing. I returned to Turkey to have a long years of corporate life replete with many accomplishments. The love I have had in my heart for “education” that started long ago in my academic life also became a part of my corporate life, and I served as a trainer in all my professional life, as well as being the General Manager of Excellence in Education and Academy.

I took the most radical decision of my life, with the help of the transformation Kundalini Yoga created in me, to put an end to my professional business life and left to India to become a Kundalini Yoga instructor. I had the chance to develop myself with Özlem Ataman Tara Kaur, one of the pioneers of Kundalini Yoga in Turkey, for long years. I had a true life experience in Rishikesh, India, an experience so deep that it cannot be measured in time, as a student of Gurmukh Kaur Khalsa, one of the most esteemed kundalini yoga instructors in the world. In 2018, I started to give regular courses so as to help others to go through the transformation brought forward by this awareness. I built a life for myself with a never-ending quest for learning and teaching.



Etkinlik Bilgiler

  • Yer: Nefess Yoga