“Eğer bedeninden ayrı düşmüşsen, dünyanın bedeninden de ayrı düşmüşsündür.”
Philip Shepherd
New Self, New World


ÇOKLU-DERS: YARATICI HAREKET İLE İÇSEL YOLCULUK 

Yaratıcı Hareket Nedir?
Yaratıcı Hareket, beden/zihin/ruh bağlantısını geliştirmeyi amaçlayan bir disiplindir. Bu çoklu ders serisi ise, Yaratıcı Hareket disiplininde yer alan “Garcia-Plevin Methodu”® yaklaşımının öğretilerine dayanır. Dansçı, koreograf ve dans/hareket terapistleri olan Maria Elena Garcia ve Marcia Plevin bu metodu; bireyin bedeni derin bir şekilde dinleme/algılama kapasitesini ve yaratıcı-dışavurumcu potansiyelini geliştirmek için oluşturmuştur.

Yaratıcı-dışavurumcu hareket ve oyunun birlikteliği
Çocukluktan yetişkinliğe geçerken genelde arka planda kalabilen bu potansiyelin derslerde hareket yoluyla tekrar canlandırılması hedeflenir. Her bir yaratma, içsel dünyadan doğar ve oyun ile başlar. Yaratıcı Hareket, bireyin algılarını açarak ve güvenli bir alan sunarak kendisinin içsel hareket etme dürtülerine, oyuna yönelik doğal tutumuna izin verebilmesini ve kendisine yönelik farkındalık geliştirmesini teşvik etmeyi hedefler.

Bedensel ifade ve duygusal yaşamın uyumu
İçsel dünyanın barındığı beden, bireyin duygusal yaşamının da kaynağıdır, hafızasıdır ve eylemin aracısıdır. Duygusal yaşam ile bedensel ifadenin uyumu bireyde rahatlama sağlar ve canlılık hissini arttırır. Yaratıcı Hareket, bu uyum ile sağlanacak özgün, spontan ve bireysel hareket ifadesini araştırır.

Özgür ifade ile içsel yolculuk
Bedenin ifadesi/hareketi artistik dilden ve anlayıştan bağımsız olarak, ben ve bedenin içsel bir yolculukta buluşması olarak önem kazanır. Bu buluşmaya farklı sanatlardan gelen ifadeler de eşlik eder. Bir yaratıcı hareket grubunda güven, akış, özgür ifade ve içsel ritim; doğaçlama ve kompozisyon araçları esas alır.

TARİH:
15, 22, 29 Mayıs & 12 Haziran
Cuma günleri
12:30-14:00 arası

***Rahat kıyafetlerle geliniz.


KATILIM ÜCRETİ:
Toplam 4 ders: 160 TL+KDV; Nefess Yoga üyelerine 140 TL+KDV
Tek ders: 50TL + KDV
**Çalışma en az 6, en fazla 12 kişinin katılımı ile gerçekleşecektir. 

KAYIT VE REZERVASYON:

13 Mayıs Çarşamba tarihine kadar kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir.

Online rezervasyon:

Sayfanın aşağısındaki ön kayıt formunu doldurabilirsiniz.

Kayıt ve detaylı bilgi için:

0216 550 03 00
info@nefessyoga.com

YARATICI HAREKET REHBERİ ELÇİN AKTURAN 
Elçin Akturan, uzman psikolog, psikoterapisttir ve dans-hareket terapisiyle ilgilenir. Robert Kolej sonrası Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji okudu ve Hollanda’da Maastricht Üniversitesi’nde Psikopatoloji üzerine yüksek lisans yaptı. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümünde psikoterapist ve araştırma asistanı olarak çalıştı.

Sanat Psikoterapileri ve Rehabilitasyon Programında psikiyatrik hastalar ile dans/hareket rehabilitasyon grupları yürüttü. Farklı organizasyon ve kurumlarda yaratıcı hareket atölyeleri yürüttü.

Bilgi Üniversitesinde Yaratıcı Hareket Garcia-Plevin metodu üzerine eğitim aldı ve halen Dans-Hareket Terapisi Sertifika Programı’na devam ediyor. Aynı zamanda Sanat Psikoterapileri Derneği kurucu üyelerindendir ve Dans/Hareket Terapisi Çalışma Grubu’nun sekreteridir. Şu an serbest çalışmakta olup, yetişkinlerle psikoterapi ve yaratıcı hareket çalışmaları yürütüyor.

DAHA FAZLASI İÇİN:

İtalyan Sanat Terapisi Derneği’nin Dans Hareket Terapisi için yapmış olduğu resmi tanıtım videosu ve yetişkinlerle yapılan Yaratıcı Hareket çalışmaları, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Art Therapy Italiana-Danza Movimento Terapia - Dall’infanzia alla terza età


Elçin AkturanMULTI-LESSONS: INNER JOURNEY THROUGH CREATIVE MOVEMENT 

“If you are divided from your body, you are also divided from the body of the world…”
Philip Shepherd
New Self, New World


What is Creative Movement?
Creative Movement is a discipline which aims to develop the relation between body/mind/soul. These multi-lessons, depends on the teachings of the “Garcia-Plevin Method”® which is in the spectrum of Creative Movement. This method is created by dancer, choreographer and dance/movement therapists Maria Elena Garcia and Marcia Plevin for developing the capacity to profoundly listen/perceive of the body and the creative-expressive potential in the individual.

The synergy of creative-expressive potential and playing
In these multi-lesson series, it is aimed to revitalize this potential which can usually lose its significance as the person lives through the transition from childhood to adulthood. Each state of creating takes its origin from the inner world and is initiated within play. Creative Movement aims to encourage the natural attitude towards play; the individual to let her/his inner impulses move the body and become aware of one’s self through deep body listening and offering a safe environment.

Harmony between the emotional life and bodily expression
The body which holds the inner world, is the source and memory of the emotional life; and the mediator for action in the outer world. The harmony between the emotional life and bodily expression creates relief and vitality in the individual. Creative Movement offers the individual to explore this harmony and unique, spontaneous and personal movement expression.

Inner Journey with free expression
In Creative Movement, the expression/movement of the body, independent from the artistic language and understanding, is prominent in the context of the self and body coming together in an inner journey. Expressions from other arts join in this journey. A creative movement group is grounded on trust, flow, free expression and inner rhythm; improvisation and compositional techniques.

DATES & TIME:
May 15th / 22nd / 29th & June 12th
Fridays
12.30-14.00

FEE:
4 lessons in total: 160 TL+VAT, for Nefess Yoga members 140 TL+VAT.
1 lesson: 50TL+VAT

RESERVATION AND REGISTRATION:

Please make reservations before May 13th. 

Online reservation:
Please fill in the form below this web page.

For registration and detailed information:
0216 550 03 00
info@nefessyoga.com

*The workshop will be held only with a minimum of 6 people and a maximum of 12 people.
**You should wear comfortable clothes.


CREATIVE MOVEMENT GUIDE: ELÇİN AKTURAN
Elçin Akturan is a MSc psychologist, psychotherapist and interested in dance-movement therapy. After graduated from Robert College, she studied Psychology at Bosphorus University and Psychopathology in her masters degree at Maastricht University in Holland. She worked as a psychotherapist and a research assistant at İstanbul Medicine Faculty Hospital, Psychiatry Department.

She leaded dance/movement rehabilitation groups with psychiatric patients at the Art Psychotherapies and Rehabilitation Program. She conducted creative movement workshops at different organizations and institutes.

She studied “Creative Movement Garcia-Plevin method” and still continues to study Dance-Movement Therapy Certificate Program at Bilgi University. Meanwhile, she is one of the co-founders of Turkish Arts Psychotherapies Association and serves as the secretary of Dance/Movement Therapy Study Group. Currently, she practices psychotherapy and creative movement with adults.

FURTHER INFO:
You can click on the link below for “Italian Art Therapy Association’s official introduction video for Dance and Movement Therapy” to see the Creative Movement workshops with adults and to have a further idea about Creative Movement.
Art Therapy Italiana-Danza Movimento Terapia - Dall’infanzia alla terza etàEtkinlik Bilgiler

  • Yer: Nefess Yoga