-English Below. The workshop would be in Turkish.-

Herhangi bir andaki verimliliğimiz, hareket ederken sarf ettiğimiz eforun niteliğine bağlı. İlginçtir ki kaslarımızı, yoga pratiğimiz de dahil olmak üzere, neredeyse her an aşırı miktarda kasıyor ve gereksiz bir gerginliğe sebep oluyoruz. Bu alışkanlığı terk etmek ve olabildiğince verimli hareket etmek üzere bedenimizi yeniden eğitmek elimizde. Patanjali buna “prayatna saithilya” (“kasların zorunlu ve olası en az çabayı sarf etmesi”) diyor. Yoga duruş pratiğinde, sinir sisteminin ve dikkatin derinlemesine içe dönmesine müsaade edecek tek şey bu...

Söz konusu “minimum efor”, hayata geçirdiğimiz her bir aksiyonun yükünün bedenin bütün parçalarına eşit bir şekilde bölüştürülmesine tekabül ediyor. Böylelikle vücudumuzun farklı parçaları arasındaki ayrımlar ortadan kalkıyor ve bedenin işlevsel ve yapısal ikilikleri hazzın biçimsiz ferahlığında çözülmeye başlıyor.

Bu uzun derste, Godfrey Devereux tarafından geliştirilen Dinamik Yoga Eğitim Metodu bağlamında, bedendeki bütün bandaların bütünleşik aktivasyonunu (sarvangabandha) merkez alan bir asana pratiğininin zevkini sürmeye çalışacak; ikilikçi deneyimin ve koordinatların ötesine uzanmamıza yardımcı olan bu pratik aracılığıyla, nihayetinde “sonsuz olanla bir olma” (anantasamapatti) olasılığının kapısını çalacağız.

Kimler Katılabilir?

Derse katılmak için herhangi bir yoga tecrübeniz olmasına gerek yoktur; tüm seviyelere uygundur.


Tarih ve Saat: 29 Haziran 2019 Cumartesi / 13:00-15:00

Ücret: 70 TL + KDV (Nefess Yoga Üyelerine ve Mezunlarına* 60 TL + KDV)

*Nefess Yoga 200 Saatlik Uzmanlaşma Programı öğrenci ve mezunları

Uzman: Şafak Uysal

Atölyeye kaydınızı kesinleştirmek için 26 Haziran tarihine kadar atölye ücretini ödemeniz yeterlidir.

Rezervasyon için 0216 550 03 00 nolu numaradan bizi arayabilir ya da aşağıdaki kayıt formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Şafak Hakkında

Şafak'ın bedenle ilişkisi, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü çağdaş dans ve kontak doğaçlama faaliyetlerine dayanmaktadır. Yogaya yaklaşımının belkemiğini ise David Cornwell'den aldığı Free Yoga Hocalık Eğitimi (YA: 200 saat) ve Godfrey Devereux & Olivia Crooks'tan aldığı Dinamik Yoga Eğitimi (IYN: 500 saat) oluşturmaktadır. Buna ek olarak, uzun süre bünyesinde ders verdiği Cihangir Yoga'nın 300 Saat Dönüştürücü Yaşam ve Hocalık Yolu kapsamında çeşitli yerli ve yabancı eğitmenlerle atölye ve eğitim çalışmalarına katılmaktadır. Halen Zeynep Aksoy'la çalışmaya ve eğitimlerinde asistanlık yapmaya devam etmektedir. Son dönemde, Ulli Allmendinger ile birebir çalışma fırsatı bulmasıyla birlikte, aynı kültürel iklimden doğan iki kardeş bilim olan Ayurveda ve yoganın birbiriyle nasıl ilişkilendiğini araştırmaya başlamıştır. İnziva, okuma grubu, kurs ve benzeri formatlardaki yoga paylaşımlarımı bağımsız olarak sürdürmektedir.


Towards Overcoming Binaries with Şafak Uysal

Our efficiency at any given moment depends on the quality of the effort we make in our movements. Interestingly, we contract our muscles too much, and we create unnecessary tensions almost always, also in our yoga practice. However, it is on our hands to give up on this habit and re-educate our bodies to move as efficiently as possible. Patanjali calls this, “prayatna saithilya” (“the muscles to make the least necessary effort”). This is the only thing in yoga asana practice that would allow the nervous system and attention to turn deeply inwards…

This “minimum effort” corresponds to equal distribution of the weight of each and every action we undertake in all parts of the body. Therefore, distinctions among different parts of our bodies are removed, and functional and structural binaries of the body start to dissolve within the form-less contentment of pleasure.

In this long class, we will try to enjoy an asana practice based on the integral activation of all bandhas in the body (sarvangabandha) as part of the dynamic yoga training method developed by Godfrey Devereux; as well as paving the way for the possibility to finally “become one with the eternal” (anantasamapatti) with the help of this practice that would help us go beyond the experience of binaries and coordinations.

Who can Join?

You don’t need any previous yoga experience to join the class; all level of students are welcome.

Date and Hour: 29 June 2019, Saturday / 13:00-15:00

Fee: 70 TL + VAT (60 TL + VAT for Nefess Yoga members and alumni)

*Students and alumni of Nefess Yoga 200 Hours of Specialization Program
Expert: Şafak Uysal

Please kindly pay the workshop fee by 26th of June to confirm your attendance to the workshop.

In order to reserve your place, you can either call us on 0216 550 03 00 or fill in the below registration form.

Etkinlik Bilgiler

  • Yer: Nefess Yoga


Ön kayıt formu