Bu program katılımcılarına 8 haftalık deneyim odaklı mindfulness kursu açabilme bilgisini verir.

Programın amacı öz şefkat, arkadaşça yaklaşım ve anda olanları net şekilde farketme becerisini & çevreyle yargısızca bağ kurabilmeyi geliştirmek; Mindfulness’ı günlük yaşamın içine yerleştirmektir.

Program bu hedeflerini katılımcılarına:
• Nefes Yoga’da staj dersleri,
• Ders sunumları ve araştırma ödevleri,
• Ders gözlemi,
• En az dört seans Organic Intelligence ve Somatik Deneyimleme gibi beden odaklı terapi seansı alma,
• Opsiyonel olarak, önerilen uzmanlarla Mindfulness Koçluk ve psikoterapi seanslarına katılım,
• Ve yoğun kişisel pratik ile aktarmayı hedeflemektedir.


Bu 100 saat içerisinde işlenecek konular:
• Budist psikolojinin temelleri: Mindfulness felsefesi.
• Kapsamlı sinir bilim bilgisi ile davranışları, eğilimleri ve dürtüleri tanımak.
• Zihnin ve algılamanın doğası.
• Travma ve stresin biyolojisi (Polivagal Teori, Somatik psikoloji).
• Psikolojik esnek dayanıklılık (resilience) geliştirmenin ve meditasyon uygulamasının ortak noktaları.
• Öz-şefkat ve arkadaşça yaklaşımın pratikteki önemi.
• Farkındalık ve otomatik pilot arasındaki ayrımı tanıyabilmek.
• Beden, nefes farkındalığı ve şefkat odaklı meditasyonlar.
• Açık farkındalık üzerine meditasyonlar.
• Mindful yeme, mindful yürüme ve günlük hayat içerisinde mindfulness pratikleri.
• Meditasyon pratiğinin önündeki engeller ve başa çıkma yolları.
• Partnerli ve bireysel çalışmalar.
• Okuma ve araştırma ödevleri.
• Öğrenimi devam ettirme yolları.
• 5 günlük uygulama ve sessizlik odaklı yoğun inziva.

Mindfulness eğitimlerini tamamlayan kişilerin ağırlıklı olarak ortak kazanımlarından bazıları:
• Konstantrasyonun gelişmesi,
• Düşüncelere, duygulara, davranışlara/harekete geçme dürtüsüne, bedensel duyumlara dait artan farkındalık,
• Anda kalabilme becerisi,
• Düşüncelerin veya olumsuz olarak nitelendirilebilecek deneyimlerin geçiciliğinin deneyimlenmesi,
• Zorluklarla ilişkide değişim, kaçınma yerine arkadaşça yaklaşabilme tavrının gelişmesi.


Kimler Katılabilir?

Herkese açık olup katılım öncesi ön-görüşme gerekmektedir.

Tarih ve saat: Açıklanacaktır

Bu Program (100 Saat) 300 Saatlik İleri Seviye programın bir modülüdür. 200 Saatlik Temel Uzmanlaşma Programı tamamlamış olanlar bu programı tamamladığında 300 Saatlik İleri Seviye Programını tamamlamak üzere saatlerini saydırabilir. 


Sertifika koşulları ve programlar ile ilgili detaylı bilgi için nefessyogaegitim@gmail.com adresine başvurabilirsiniz.300 Saatlik İleri Seviye Programı’na dahil olan seçmeli modüllerdendir.

 
Program Koşulları

-Programın tüm günlerine ve kamp programına eksiksiz katılım

-Program boyunca günlük ve haftalık ev pratiklerinin uygulanması

-8 haftalık online programın en az 7 dersine katılım

-Haftalık grup staj derslerine katılım

-10 seans ders gözlemi

-10 seans ders verme

-4 seans süpervizyon (1’i grup supervizyon)

-1 araştırma ödevi

-Nefess Yoga'da verilecek bir staj dersi hazırlama ve sunma

-4 seans beden merkezli terapi alma (Organic Intelligence veya Somatik Deneyimleme)

-Değerlendirme amaçlı, eğitim sonunda 1 ders verme video kaydı teslimi


Program sonunda 100 saatlik Mindfulness Uzmanlık Sertifikası ve 8 Haftalık Mindfulness Kursu Katılım Belgesi verilecektir.

Program içinde alınacak seansların ücretleri:

-Organic Intelligence seansları zorunlu olan ilk 4 seans için: 125 TL

Sonraki seanslar için: 200-250 TL aralığında ücretlendirilecektir.

-Opsiyonel olarak, önerilen uzmanla indirimli Somatik Deneyimleme ve Psikoterapi seansları: 200 TL olarak ücretlendirilir.


-Eğitimi destekleyici olarak alınabilecek Mindfulness Koçluk seansları ve eğitim dışı süpervizyonlar için eğitmenle konuşunuz.


Etkinlik Bilgiler

  • Yer: Nefess Yoga