--English Below--

The workshop is open to foreign participants and will be held in two languages.


Doğa; bizlere, bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığımıza yönelmek ve mevsimsel geçişlerin enerjisinden faydalanmak için ihtiyaç duyduğumuz fırsatları sunuyor.
Ekinoks dönemleri gökyüzü hareketleri dolayısı ile güzel enerjilerin yayıldığı, arınma ve başlangıçların olduğu, özümüzle buluşmamızı destekleyen önemli dönemlerdir. Sonbahar Ekinoksu, kısa süreliğine gece ile gündüz sürelerinin, güneş ve ay enerjisinin neredeyse birbirine eşit ve dengede olduğu gündür. Doğanın, dengelenmeye ve yeni mevsime hazırlık çağrısıdır! Bu yüzdendir ki, yaz gündönümünden bu yana taşıdığımız yüklerden arınıp, yarım kalmışları tamamlayıp, yeni mevsime uyumlanmak ve gerçek odağımıza enerji harcamak için eşsiz bir fırsattır.

Eylül ekinoksu, geçmiş dönemin hasadını yapmak ve yeni niyet tohumları hazırlamak için farkındalıkla geçirilmesi gereken bir zamandır.

Kundalini Yoga; fiziksel güç, duygusal denge, zihinsel netlik ve ruhsal farkındalık için çok güçlü bir sistem olup bireye hızlı bir şekilde değişim gücü verir. Kişinin yaşam enerjisini yükselterek gerçek gücüne ulaşmasını sağlarken değişim için cesaretlendirir.

Bu çalışmada etkili bir Kundalini Kriyası ve Meditasyonu ile:
- Olumsuz Zihin Kalıplarından Arınma
- Enerji Kanallarını (çakra) Dengeleme
- Enerji Frekansını Yükseltme
- Yeni Başlangıçlar için Niyet Etme
- Sınırsız Bolluk, Bereket ile Uyumlanma

Kimler Katılabilir?
Her seviyeye uyarlanabilecek fiziksel hareketler (kriya), nefes egzersizleri (pranayama), ses titreşimi şifası (mantra) ve meditasyon çalışmasından oluşmaktadır. Beden, zihin, ruh sağlığına önem veren herkes katılabilir.

Tarih ve Saat: 21 Eylül 2019 Cumartesi / 13:00-15:30

Ücret: 70 TL + KDV (Nefess Yoga Üyelerine ve Mezunlarına* 60 TL + KDV)

*Nefess Yoga 200 Saatlik Uzmanlaşma Programı öğrenci ve mezunları

Uzman: Asude Durak

Atölyeye kaydınızı kesinleştirmek için 18 Eylül tarihine kadar atölye ücretini ödemeniz yeterlidir.

Rezervasyon için 0216 550 03 00 nolu numaradan bizi arayabilir ya da aşağıdaki kayıt formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Asude Durak Kimdir?
2008 yılından beri hayatında olan yoga öğretisinin birçok farklını dalını Türkiye, İngiltere, İsviçre ve Hindistan’da deneyimleme fırsatı buldum. Yolculuğuma 2018 yılında Kundalini Yoga ile devam etme kararı alarak Kundalini Yoga kadim bilgesini dünyaya yaymış olan Yogi Bhajan ile uzun yıllar çalışmış Gurmukh Kaur Khalsa'dan 220 saatlik “Kundalini Yoga Eğitmenlik” sertifika programını tamamladım.

Bu harika yolculuğa başlamadan önce İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji Bölümlerini bitirdim. 2005 senesinde İngiltere’de, University of Birmingham’da Pazarlama Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptım. Türkiye’ye döndüğümde başlayan kurumsal hayatım uzun seneler devam etti ve birçok başarılara imza atmama vesile oldu. Okul hayatında başlayan “eğitim” sevdam kurumsal hayatta da karşıma çıktı ve tüm profesyonel yaşamım boyunca eğitmenlik yaptım ve Eğitim Geliştirme ve Akademi Yöneticisi olarak çalıştım.

Kundalini Yoga’nın bende yarattığı dönüşüm ile hayatımın en radikal kararını alarak profesyonel iş hayatımı sonlandırıp bu alanda eğitmen olmak üzere Hindistan’a gittim. Türkiye’de Kundalini Yoga ve Meditasyon’unun öncülerinden olan Özlem Ataman Tara Kaur ile uzun seneler bu alanda kendimi geliştirme fırsatı yakaladım. Rishikesh, Hindistan'da ise Kundalini Yoga’nın en kıymetli eğitmenlerinden olan Gurmukh Kaur Khalsa'nın öğrencisi olarak zamanla ölçülemeyecek kadar derin bir yaşanmışlığı deneyimledim. 2018 yılında, bu farkındalık seviyesinin verdiği dönüşümü başkalarının da yaşayabilmesi için düzenli dersler vermeye başladım. Kendime, öğrenmenin ve eğitim vermenin son bulmadığı bir yaşam kurguladım.


Fall Equinox with Kundalini Yoga and Meditation with Asude Durak

The nature provides us with the opportunities to orient towards our bodily, mental and spiritual health and benefit from seasonal transitions.

Equinoxes are significant periods supporting us to meet with our essences due to the movement in the sky emanating nice energies corresponding to purification and new beginnings. The fall equinox is the day when the day and the night time, and the sun and the moon energies are almost equal to one another in a short span of time. It’s the call of nature for equilibrium and preparation for the new season! Therefore, it is a unique opportunity to get rid of the burdens we have been carrying since the summer equinox, complete what has been left incomplete, adapt to the new season and spend time on our true nature.

September equinox is to be spent with awareness, as a time to harvest the previous period and prepare seeds of new intentions.

Kundalini Yoga is a very strong system for physical strength, emotional equilibrium, mental clarity and spiritual awareness, and endows the practitioner with a rapid power of change. It increases the life energy of the person and provides her to have access to her real power, while encouraging her to change.

With an efficient Kundalini Kriya and Meditation, we will be working on:
- Purification from negative mental patterns
- Balancing energy channels (chakras)
- Increasing the energy frequencies
- Putting intentions for new beginnings
- Unlimited abundance, plentifulness and adaptation

Who can join?
It is composed of physical movements (kriya), breath exercises (pranayama), voice vibration healing (mantra) and meditation studies. Anyone who cares about her bodily, mental, spiritual well-being can join.

Date and Hour: 21 September 2019 Saturday / 13:00-15:30

Fee: 70 TL + VAT ( 60 TL + KDV for Nefess Yoga Members and Alumni*)

*Students and Alumni of Nefess Yoga 200 Hours of Specialization Program

Instructor: Asude Durak

Please kindly pay the workshop fee by the 18th of September so as to confirm your registration to the workshop.

You can either call us on 0216 550 03 00 or fill in the below form to contact us for your reservation.

Who is Asude Durak?

I have had the chance to experience many different branches of the yoga teaching in Turkey, Britain, Switzerland and India since 2008. I decided to keep on my journey with Kundalini yoga in 2018, and completed 220 hours of “Kundalini Yoga Teachers’ Training” certificate program with Gurmukh Kaur Khalsa who had worked for long years with Yogi Bhajan, the master who spread the ancient wisdom of Kundalini Yoga to the entire world.

Before getting started with this amazing journey, I finished my undergraduate studies in İstanbul Bilgi University International Relations and Psychology Department. I had a Marketing Management master’s degree in 2005 in the University of Birmingham, Britain. On my return to Turkey, I started to work in a corporate company, my corporate life lasted for long years witnessing many accomplishments. My yearning for “education” that had started early on in my academic life sustained itself also in my corporate life, and I worked as an instructor throughout my entire professional life. I also worked as the Manager of Education Development and Academy.

I took the most radical decision of my life with the help of the change Kundalini Yoga created in me; I finalized my corporate life and headed to India to become a Kundalini Yoga Instructor. I had the chance to develop myself for long years with Özlem Ataman Tara, one of the pioneers of Kundalini Yoga Meditation in Turkey. I lived a profound experience in Rishikesh, India that cannot be counted in any temporal manner, as a student of Gurmukh Kaur Khalsa, one of the most valuable Kundalini Yoga instructors. In 2018, I started to give regular courses so as to help others experience the change brought forward by this awareness level. I designed a life for myself in which learning and teaching never ends.

Etkinlik Bilgiler

  • Yer: Nefess Yoga