-English Below-
The workshop would be in English.


Atölye İngilizce olacaktır, ihtiyaç halinde Türkçe’ye simultane çeviri yapılacaktır.

Vardha ile Bilinçli Nefesin Gücü


Müzik, dans ve hareketle birleştiğinde bilinçli nefesin dönüştürücü gücü, güzel bir şifalanma seyahatine başlamamıza izin verir. Gerginlikler ve duygusal blokajlar oldukça kolay bir biçimde açığa çıkarılabilir ve gündelik zihin bir tarafa kaldırılır. Bu alanda, doğal, çaba gerektirmeyen bir kendini bırakma hali oluşur ve yerini içsel huzurun ve uyumun kalpten hissedildiği derin bir rahatlamaya bırakır. Bu atölye çalışmasında, bilinçli nefesin güzelliğini şahsen deneyimleme fırsatına nail olacaksınız.

Kim katılabilir?

Reşit olmayanlar, hamile kadınlar ve uyuşturucu/ilaç kullananlar dışında herkese açıktır.

Tarih ve Saat: 9 Mart 2020 Pazartesi / 16:30-20:00
Ücret: 200 TL + KDV (Nefess Yoga Öğrencileri ve Mezunlarına 160 TL + KDV)

*Nefess Yoga 200 Saatlik Uzmanlaşma Programı öğrencileri ve mezunları

Uzman: Vardha

Atölyeye katılımınızı kesinleştirmek için 6 Mart’a kadar ücreti ödemeniz yeterlidir.

Rezervasyon için 0216 550 03 00 nolu numaradan bizi arayabilir ya da aşağıdaki kayıt formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Vardha Hakkında

2002 yılında meditasyon ve kendini keşfetme sürecine başladı. Aktif meditasyon ve meditatif terapinin yanı sıra diğer meditasyon geleneklerine de başlayan Vardha yıllar boyunca farklı nefes çalışmaları deneyimledi (Diamondbreath (Gümüş Nefes), Biyo-dinamik Nefes, Yeniden Doğuş, Holotropik Nefes, Pranayama ve diğerleri) ve kişisel dönüşüm çalışmasına nefesin nasıl dahil edileceğine dair kendi görüşünü oluşturdu. Byron Katie’yle ilk defa görüştüğü 2005 yılından itibaren Byron Katie Çalışması pratiğini düzenli olarak sürdürmekte olan Vardha Katie’nin Okulu’nun ve İnzivalarının pek çoğuna katılmış, buralarda çalışmıştır. Sonrasında NLP, Transomatik Diyalog/Trans, Iyengar Yoga, Sistemik koçluk ve organizasyonal gelişim, Öğrenme Koçluğu, Çeşitli Karakter Modelleri (ör. DISC, Graves Değerleri, Reich’cı Karakter türleri) Reiki ve diğerleri hususunda da deneyim ve vasıf kazanmıştır.

Dünya çapında, tam zamanlı kolaylaştırıcı olarak tek tek bireylerle olduğu kadar gruplarla ve organizasyonlarla da çalışmaktadır. Yaşamın her alanından insanla bir araya gelme, kişinin kendi içsel bilgeliğiyle yeniden bağlantı kurma fikrini uygulama ayrıcalığına nail olmuştur.


Power Of Conscious Breathing with Vardha

The transformative power of conscious breathing, combined with music, dance and movement allows us to enter on a beautiful healing journey. Tensions and emotional blockages can be released in a very easy way and the day-to-day mind steps aside. In this space a natural, effortless letting go leads to a deep relaxation, where inner peace and harmony can be profoundly experienced. In this workshop you will have the opportunity to experience the beauty of conscious breath for yourself.

Who can attend?
Generally open to all, but no minors, pregnant women, people on drugs/medication

Date and Time: 9th March 2020 Monday / 16:30-20:00
Fee: 200 TL + VAT (160 TL + VAT for Nefess Yoga Students and Alumni*)

*Nefess Yoga 200 Hours Specialization Program students and alumni

Instructor: Vardha

Please kindly pay the workshop fee by 6 March to confirm your assistance to the workshop.
You may either call us on 0216 550 03 00, or fill in the below from to contact us.

About Vardha

He started to enter into meditation and self exploration in 2002. Starting with active meditations and meditative therapies as well as other meditation traditions, he experimented over the years with different kinds of breathwork (Diamondbreath, Biodynamic Breath, Rebirthing, Holotropic Breath, Pranayama and others) and came to his own understanding on how to integrate breath in the work of personal transformation. He has had a continuous practice in The Work of Byron Katie since 2005 when he met Katie for the first time and participated and staffed in many of her School's and Retreats. Further experience and qualifications include NLP, Transomatic Dialogue/Trance, Iyengar Yoga, Systemic coaching and organisational development, Learning Coaching, Diverse Personality Models (e.g. DISC, Graves Values, Reichian Personality Types), Reiki and others.
He works globally full-time as a facilitator with individuals, groups, and organizations. He's had the privilege of sitting with people from all walks of life, applying his idea of reconnecting with ones own inner wisdom.
Etkinlik Bilgiler

  • Yer: Nefess Yoga


Ön kayıt formu